MIRALPEIX:

EL CRIT

D’UN POBLE

A L’OBLIT

Reluet Logo

NÚRIA

COMPANYS

CASTRO

Criptologia

DECODIFICANT
EL LLEGAT

Una de les maneres de contar una història és a través d’un text organitzat en paràgrafs i amb una estructura clara. L’artista utilitza la disciplina de la criptologia com a aliada per a preservar la història dels missatges. Els processa i els converteix en difícils o fins i tot impossibles de llegir, fonamentant així els seus antecedents.

Sergi - Obra Reluet - Núria Companys Castro
Adrià - Obra Reluet - Núria Companys Castro
Alba - Obra Reluet - Núria Companys Castro
Pilar - Obra Reluet - Núria Companys Castro
Josep - Obra Reluet - Núria Companys Castro
Laia - Obra Reluet - Núria Companys Castro
Blanca - Obra Reluet - Núria Companys Castro
Judit - Obra Reluet - Núria Companys Castro
Angela - Obra Reluet - Núria Companys Castro